English  Slovensko 
 

FREKVENČNI PRETVORNIK - STOJA FRA30(FRA40)

 

FRA30(FRA40) vsebuje v enotnem ohišju vse funkcije, ki so potrebne za sodoben električni pogon – za kompleten pogon je potrebno dodati le baterijo in indukcijski motor.

 

Kljub svoji majhnosti (14 cm x 25 cm x 34 cm) in teži (10 kg) je FRA30 (FRA40) funkcionalno velikan. Na podlagi uporabe patentiranega originala Stoja tehnike in računalniško kontrolnih algoritmov, FRA30 (FRA40) izpolni vse želje. Glede na to, da je mogoče določiti 100 parametrov, se lahko na nazdornik prilagodi vsako baterijo, indukcijski motor ali vozilo.

 

Zasnova pretvornika, ki je robustna, odporna na vibracije in vodoodporna, je primerna tudi za najzahtevnejše aplikacije industrijskih vozil.

FRA30 (FRA40) je bil že preizkušen na evropskih, ameriških in azijskih vozilih.

 

Princip delovanja

Uporablja se princip prostorskega vektorja s štirikvadrantno modulacijo. Celoten proces nadzira 16-bitni mikrontroler. FRA30 ( FRA40) pretvarja enosmerni tok baterije v trifazni izmenični tok primerne amplitude in frekvence in s tem poganja indukcijski motor.

Zagon sistema

V nekaj sekundah po vklopu FRA30( FRA 40) vklopi zagonske teste za vse njegove komponente. Če so rezultati zadovoljivi, je nadzor predan vozniku. V nasprotnem primeru izda sporočilo o napaki.

 

 

 

Polnjenje baterij med zaviranjem

 • Med zaviranjem indukcijski motor postane generator. S tem FRA30 ( FRA40) vrača tako ustvarjeno energijo v baterije (rekuperacija).
 • Največja dovoljena napetost za takšno polnjenje je nastavljiva kot programrljiv parameter.Pogonske baterije

 • Maksimalna sprejemljiva napetost baterij za FRA30(FRA40) je 250V.
 • Med delovanjem FRA30(FRA 40) spremlja temperaturo, napetost, tok in moč pogonskih baterij.
 • Če napetost baterije pade pod prednastavljeno kritično vrednost, FRA30(FRA40) izda "rezervno" opozorilo vozniku, prevzame nadzor nad optimalno izrabo energije v baterijah in izvaja voznikove ukaze v okviru sposobnosti sistema.
 • Spodnja meja napetosti baterije akumulatorja, pod katero je največji pogonski pospešek blokiran s strani FRA30 (FRA40), je lahko tudi prednastavljena. 

 

Povezovanje FRA30(FRA40) z motorjem in programljivimi parametri

 • Število polov motorja
 • Ekvivalent magnetilne napetosti
 • Razmerje U / f
 • Največja hitrost vrtenja naprej
 • Največja hitrost vrtenja nazaj
 • Največji dovoljen slip
 • Nastavljanje parametrov za merilnik vrtljajev

 

Maksimalne vrednosti pretvornika

 • Maksimalna neprekinjena moč FRA30 je 21kW  in FRA40 je 30kW
 • Maksimalna vrhnja moč FRA30 je 30kW in FRA40 je 40kW
 • Maksimalni izhodni tok FRA30 je 290A  in FRA40 je 390A, v območju baterije napetosti 125V do 210V.
 • Močnostni polprevodniški elementi so zaščiteni proti pregrevanju.Vodno hlajenje vklaplja  električna črpalka, če je to potrebno. Temperaturne meje so predstavljive.
 • Temperatura okolja znaša od -25°C do 60°C.

Stopalka za plin - programljivi parametri

 • Upornost potenciometra stopalke za plin je sprejemljiva
 • Največji dovoljeni slip
 • Slip zaviranja, ko se sprosti stopalka
 • Minimalni položaj stopalke
 • Hitrost motorja pri minimalnem položaju stopalke
 • Hitrost motorja pri največjem položaju stopalke
 • Nelinearnost stopalke, krivulja odziva
 • Filtriranje signala stopalke

 

Stopalka z zavoro

 • Stikalo, ki je v običajnem vozilu, prižge zavorne luči in je pri tem povezan z mikrokrmilnikom. Takoj, ko se voznik dotakne zavorne stopalke, frekvenčni pretvornik prične z zaviranjem motorja in prižge zavorne luči. Če takšno zaviranje ne zadostuje, voznik pritisne stopalko močneje, refleksno, in s tem aktivira mehanske zavore, tj. zavorne ploščice.

 

Drugi ukazi za vožnjo

 • “Economy” potenciometer: več parametrov služi za omejitev izhodne energije baterij. Voznikove zahteve glede hitrosti in pospeška izpolnil FRA30 ( FRA40) v mejah, ki so dolečene s temi parametri.
 • “Turbo” stikalo: s pritiskom na stikalo povečamo moč v motor za približno 15%. Učinkovitosti sistema pade zaradi povečane motornih toplotnih izgub, vendar je doseženi pospešek občutno višji.
 • “Tempomat” tipka: s pritiskom na to tipko se omogoča začasno konstatno hitrost dokler ni aktivirana stopalka za plin ali zavorno stopalko.
 • “Smer” stikalo: določa smer vrtenja motorja in s tem smer gibanja vozila. Pri vzvratni vožnji FRA30 (FRA40) prižge vzratne luči.
 • “Stop v sili” tipka: s pritiskom na to tipko se takoj ustavi pogon. 

Signalne lučke za voznika

 • Lučka “Napaka” se prižge če na splošnem sistemu pride do napake
 • Lučka “Prazna baterija” se prižge ko se baterija izprazni
 • Lučka “Baterija OK” se prižge luči ko baterija normalno deluje.
 • Lučka “Naprej” se prižge med vožnjo naprej
 • Lučka “Nazaj” se prižge med vzvratno vožnjo
 • Lučka “Turbo” prikazuje turbo režim vožnje
 • Lučka “Tempomat” prikazuje režim konstatne hitrosti vozila

 

Ob izpadu pretvornika se prižge lučka »napaka« in obenem utripa lučka »turbo«

 

Utripanje lučke pomeni

 1 - pedal je preveč pritisnjen ob startu regulatorja

 2 - motor se vrti prehitro ob startu

 3 - prazna baterija

 4 - kratek stik

 5 - senzorji (napetost, tok, hitrost)

 6 - preobremenitev (preveliko štev. limitiranj toka)

 7 - prenizka polnilnina nap. ali kratkotrajen izpad napajanja med

     polnjenjem, napačno priključen polnilnik, pregorela varovalka akumulatorjev, ...

 9 - interna napaka ali hujši problem - verjetno potreben servis

 

 

Servis

 • Med delovanjem pretvotnik shranjuje informacije o vseh pomembnih dogodkih v pogonskem sistemu. Če želite, se informacije lahko prikaže na PC računalniku. Prikaz v obliki diagrama je tudi na voljo.
 • Splošna komunikacija z računalniškimi sistemi je na voljo preko protokola RS-232.
 • Garancija traja 12mesecev ob upoštevanju splošnih tehničnih normativov